Panduan Borang Menu UtamaPERMOHONAN KERJA ONLINE MBMB

Peringatan :

1. Sila semak semua maklumat dan pastikan semuanya telah diisi dengan betul sebelum pengguna menekan butang "HANTAR".

2. Sila Cetak borang permohonan anda dan kepilkan bersama salinan sijil anda (Kad Pengenalan, Sijil PMR, Sijil SPM, Sijil
Diploma/Ijazah & gambar) yang telah disahkan.SILA MASUKKAN JAWATAN / KATEGORI DAN TARIKH TUTUP PERMOHONAN
*Pada medan-medan yang tidak berkenaan/tidak perlu diisi hendaklah ditulis dengan perkataan TIADA atau tanda (-).

Bil
Jawatan Dipohon
(yang di iklankan)
Taraf Jawatan
Gred Jawatan
Tarikh Tutup Permohonan
Kegunaan Pejabat Sahaja
1.
Terima Tolak


BUTIR - BUTIR DIRI :

Nama ( huruf besar ) :
Alamat Surat Menyurat :
Alamat Emel ( jika ada ) :
No Kad Pengenalan
Baru:
No Telefon:
Rumah:
Pejabat:
H/P:
Taraf Perkahwinan:
Warganegara:
Tarikh Lahir:
Negeri Dilahirkan:
Bangsa:
Jantina:
Umur Pada Tarikh Iklan Ditutup: tahun
KELULUSAN DI PERINGKAT INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI
*Pada medan-medan yang tidak berkenaan/tidak perlu diisi hendaklah ditulis dengan perkataan TIADA atau tanda (-).

Nama Pusat Pengajian
Jurusan
Peringkat Pengajian
Kelas Diperolehi
Tahun Diperolehi

KELULUSAN DI PERINGKAT PERSEKOLAHAN
PMR
SRP
LCE
SPM
SPMV
MCE
STPM
HSC
Peperiksaan Tambahan
( jika ada ) :
Nama Sekolah Yang Berkenaan : Nama Sekolah Yang Berkenaan : Nama Sekolah Yang Berkenaan : Nama Sekolah Yang Berkenaan :
Tahun : Tahun : Tahun : Tahun :
Gred : Gred : Gred : Gred :
Angka Giliran : Angka Giliran : Angka Giliran : Angka Giliran :
Mata Pelajaran
Mata Pelajaran
Mata Pelajaran
Mata Pelajaran
1 . Bahasa Melayu
Pangkat :
1 . Bahasa Melayu
Pangkat :
1 . Kertas AM
Pangkat :
1 . Matapelajaran :
Pangkat :
2 . Bahasa Inggeris
Pangkat :
2 . Bahasa Inggeris
Pangkat :
2 . Bahasa Melayu
Pangkat :
2 . Matapelajaran :
Pangkat :
3 . Matematik
Pangkat :
3 . Matematik
Pangkat :
3 . Matapelajaran :
Pangkat :
4 . Agama Islam
Pangkat :
4 . Agama Islam
Pangkat :
4 . Matapelajaran :
Pangkat :
5 . Matematik Tambahan
Pangkat :
5 . Matapelajaran :
Pangkat :


BAGI JAWATAN PROFESIONAL YANG MEMERLUKAN PENDAFTARAN BERKENAAN
*Pada medan-medan yang tidak berkenaan/tidak perlu diisi hendaklah ditulis dengan perkataan TIADA atau tanda (-).


Nama Lembaga
Tarikh Menjadi Ahli Mutlak
No Sijil Pendaftaran

KEMAHIRAN BAHASA / KOMPUTER . ( TANDAKAN YANG BERKENAAN SAHAJA )

Bahasa
Pengucapan / Pertuturan
Tulisan
Jenis Perisian (Software)
Tahap Kecekapan Menggunakan Komputer
1 . Bahasa Malaysia Fasih
Sederhana
Kurang
Baik
Sederhana
Kurang
1 . Mahir
Sederhana
2 . Bahasa Inggeris Fasih
Sederhana
Kurang
Baik
Sederhana
Kurang
2 . Mahir
Sederhana
3 . Bahasa Arab Fasih
Sederhana
Kurang
Baik
Sederhana
Kurang
3 . Mahir
Sederhana
4 . Fasih
Sederhana
Kurang
Baik
Sederhana
Kurang
4 . Mahir
Sederhana

KEBOLEHAN MENAIP / TRENGKAS / MEMANDU

Menaip
Trengkas
Lesen Memandu
Bertulis : p.s.m B. Melayu : p.s.m Kelas :
Bercetak : p.s.m B.Inggeris : p.s.m Tarikh Diperolehi :
Tarikh Akhir Sah Lesen :

KEGIATAN LUAR

Nama Persatuan / Pertubuhan
Keahlian
Tarikh Aktif


BUTIR - BUTIR KELUARGA
*Pada medan-medan yang tidak berkenaan/tidak perlu diisi hendaklah ditulis dengan perkataan TIADA atau tanda (-).
Nama Ibu/Bapa/Suami/Isteri/Penjaga:
Pekerjaan Ibu/Bapa/Suami/Isteri/Penjaga:
Alamat Tempat Tinggal Ibu/Bapa/Suami/Isteri/Penjaga:
No Telefon:
Alamat Tempat Bekerja:
No Telefon Tempat Bekerja:

NAMA 2 ORANG YANG DIKENALRAPAT OLEH PEMOHON SEBAGAI RUJUKAN (TIADA KAITAN KELUARGA)

Nama Saksi 1:
Alamat Saksi 1:
Pekerjaan Saksi 1:
No Telefon Saksi 1:
Nama Saksi 2:
Alamat Saksi 2:
Pekerjaan Saksi 2:
No Telefon Saksi 2:


PENGALAMAN BEKERJA
*Pada medan-medan yang tidak berkenaan/tidak perlu diisi hendaklah ditulis dengan perkataan TIADA atau tanda (-).

Nama Jawatan
Majikan Dan Alamat
Pendapatan Sebulan (RM)
Tempoh Perkhidmatan
Nama Majikan :

hingga


Alamat Majikan :
Nama Majikan :

hingga


Alamat Majikan :
Nama Majikan :

hingga


Alamat Majikan :
Nama Majikan :

hingga


Alamat Majikan :

KETERANGAN - KETERANGAN LAIN YANG ADA HUBUNGAN DENGAN PERMOHONAN JAWATAN INI .PENGAKUAN PEMOHON
Saya mengaku bahawa semua keterangan yang telah saya nyatakan di dalam borang ini adalah benar . Saya sedar bahawa sekiranya ada di antara maklumat ini didapati tidak tepat / palsu , permohonan saya boleh dibatalkan . Sekiranya saya telah dilantik , perkhidmatan saya boleh ditamatkan dengan serta - merta oleh Majlis .

Tandatangan Pemohon :................................................. (Perlu ditandatangani oleh pemohon pada salinan bercetak)

Tarikh : 26/04/2018Perhatian :

1. Sila semak dan pastikan semua maklumat telah diisi dengan betul.

2. Sekiranya maklumat permohonan anda telah lengkap, klik butang untuk tindakan lanjut pihak MBMB.

3. Sila Cetak borang permohonan anda dan kepilkan bersama salinan sijil anda (Kad Pengenalan, Sijil PMR, Sijil SPM, Sijil Diploma/Ijazah & gambar) yang telah disahkan. Sila pos ke alamat di bawah:


JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN
MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH
GRAHA MAKMUR,
NO. 1, JALAN TUN ABDUL RAZAK - AYER KEROH,
75450 HANG TUAH JAYA,
MELAKA.4. Pihak Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa masalah yang dialami oleh pengguna di atas penggunaan aplikasi ini.