Menu Utama Borang Baru

SILA BACA KETERANGAN INI SEBELUM MENGISI BORANG

1. Borang ini hendaklah diisi dengan selengkapnya dan kemudian hendaklah dicetak sendiri oleh pemohon untuk simpanan sendiri.

2.Permohonan hendaklah dibuat dengan mengisi nama jawatan yang dipohon. Setelah selesai mengisi borang, pemohon perlu menekan butang Hantar .

3. Untuk mencetak borang permohonan kerja, pemohon perlu masukkan nombor kad pengenalan masing-masing mengikut format yang betul di ruangan carian yang disediakan.

4.Permohonan ini hendaklah disertakan dengan salinan dokumen-dokumen tersebut di bawah dalam bentuk salinan lembut (soft copy) dan disertakan di dalam borang permohonan online.

  • satu keping gambar (berukuran pasport,tidak akan dikembalikan)
  • satu salinan fotostat kad pengenalan diri
  • salinan fotostat sijil kelulusan Akademik sahaja ( dari peringkat rendah hingga kelulusan tertinggi iaitu PMR/SRP/LCE, SPM/MCE/SPMV, STP/HSC, Diploma, Ijazah yang telah DISAHKAN SALINAN BENAR oleh majikan atau pegawai-pegawai kerajaan dari Kumpulan Pengurusan dan Profesional ).

6.Pada medan-medan yang tidak berkenaan hendaklah ditulis dengan perkataan TIADA.

7.Pemohon hendaklah mengambil perhatian mengenai tarikh tutup permohonan jawatan yang dipohon. Permohonan yang LEWAT akan DITOLAK.

8.Majlis tidak akan membiayai perbelanjaan yang berbangkit berhubung dengan permohonan dan temuduga ( jika terpilih ) bagi jawatan ini.

9.Pegawai-pegawai kerajaan yang sedang berkhidmat mestilah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut kehendak Perintah Am Bab A perenggan 21. Laporan Sulit dan Kenyataan Perkhidmatan yang kemaskini hendaklah disertakan bersama.
10.Pemohon-pemohon yang memiliki syarat-syarat yang dikehendaki seperti yang diiklankan sahaja akan dipertimbangkan. Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat melalui telefon tidak akan dilayan.


SELAMAT MAJU JAYA