Kenyataan Sebutharga


1. Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam Kementerian Kewangan Malaysia di bawah 221002 (Membersih Kawasan)I, dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan yang masih dibenarkan memasuki sebutharga ini bagi melaksana dan menyiapkan kerja berikut :

Kerja-Kerja Pembersihan Kawasan Awam Rumah Pangsa Pakej 1

2. Dokumen Sebutharga akan mula dijual pada 19/09/2019 hingga 25/09/2019 dengan harga RM10.00 senaskhah. Dokumen tidak akan dijual selepas tarikh ini. Segala butiran dan dokumen boleh diperolehi di Jabatan Kesihatan Persekitaran, Aras 3, Blok Teknikal, Graha Makmur, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, No. 1 Jalan Tun Razak - Ayer Keroh, 75450 Melaka. semasa waktu pejabat seperti berikut:

HARI
WAKTU
ISNIN - KHAMIS
8.15 pagi - 12.30 tengahari
2.15 petang - 4.00 petang
JUMAAT
8.15 pagi - 12.00 tengahari
2.45 petang - 4.00 petang


3. Lawatan tapak akan diadakan pada 19/09/2019 pada jam 9.30 pagi. Tempat berkumpul adalah di Dewan Taming Sari , Graha Makmur, MBMB.

4. Tarikh tutup Sebutharga ialah pada 25/09/2019 sebelum / pada 12.00 tengahari.. Semua Dokumen Sebutharga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender secara SERAHAN TANGAN di Jabatan Kesihatan Persekitaran, Aras 3, Blok Teknikal, Graha Makmur, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, No. 1 Jalan Tun Razak - Ayer Keroh, 75450 Melaka.

6. Majlis tidak terikat untuk menerima Sebutharga yang terendah sekali atau mana-mana tender. Keputusan adalah muktamad.Tarikh Tutup Sebutharga: 25/09/2019