KENYATAAN SEBUT HARGA

Sebut harga adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat bertaraf Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam Kod Bidang/Sub Bidang yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat sebut harga pada masa ini bagi bekalan berkaitan :-

BUTIR-BUTIR SEBUT HARGA
HARGA DOKUMEN SEBUT HARGA
TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN DIJUAL
SYARAT PENDAFTARAN
TARIKH DAN TEMPAT LAWATAN TAPAK
TARIKH SEBUT HARGA DITUTUP
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN UBAT BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH BAGI TAHUN 2020
RM50.00
(Tidak akan dikembalikan)
Kaunter Unit Ukur Bahan Dan Kontrak,
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, Aras 6, Bangunan Teknikal,
Graha Makmur, No 1, Jalan Tun Abdul Razak-Ayer Keroh, Hang Tuah Jaya, 75450 Melaka.
21/01/2020
hingga
28/01/2020
pada waktu pejabat.
Berdaftar dengan Kementerian Kewangan bertaraf Bumiputera atau bukan Bumiputera

Kod Bidang :
050201 atau
050202 atau
050203 atau
050204
29/01/2020
pada jam 12.00 tengahari

Sebut harga yang lewat diterima tidak akan dilayan


1. Naskah sebutharga boleh disemak Kaunter Unit Ukur Bahan Dan Kontrak, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, Aras 6, Bangunan Teknikal, Graha Makmur, No 1, Jalan Tun Abdul Razak-Ayer Keroh, Hang Tuah Jaya, 75450 Melaka pada waktu pejabat bermula 21/01/2020 .

2. Pembekal dikehendaki membawa Sijil Akuan Pendaftaran , Sijil Akuan Bumiputera dan Sijil Akuan Pembuat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan serta satu salinan bagi ketiga-tiga Sijil tersebut semasa mengambil dokumen sebutharga. 

3. Bagi yang menghantar wakil hendaklah membawa surat wakil yang asal. Pihak tuan boleh melayari laman web MBMB di www.mbmb.gov.my untuk melihat kenyataan sebutharga ini. 

4. Dokumen sebut harga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan hendaklah dihantar secara serahan tangan dan masukkan ke dalam Peti Sebut Harga di alamat


MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH,
Kaunter Unit Ukur Bahan Dan Kontrak,
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah,
Aras 6, Bangunan Teknikal, Graha Makmur,
No 1, Jalan Tun Abdul Razak-Ayer Keroh,
Hang Tuah Jaya, 75450 Melaka.
Tarikh Tutup Permohonan: 29/01/2020
 

Muka Utama