PreviousNextExpandCollapseSearch

Senarai Tender dan Sebutharga

Perkara Tarikh Tutup
1.Membekal Dan Menghantar Bekalan Ubat Bandaraya Melaka Bersejarah Bagi Tahun 202029/01/2020
2.Membekal Dan Menghantar Bekalan Vaksin Tyhpim Vi Bandaraya Melaka Bersejarah Bagi Tahun 202029/01/2020
3.Cadangan Kerja-Kerja Membaiki Sistem Perparitan Di Taman Padang Temu, Melaka05/02/2020
4.Cadangan Kerja-Kerja Membaiki Sistem Perparitan Di Rumah Awam, Banda Hilir, Melaka05/02/2020
5.Cadangan Kerja-Kerja Membaiki Sistem Perparitan Di Taman Peringgit Jaya, Melaka06/02/2020
6.Cadangan Kerja-Kerja Membaiki Sistem Perparitan Di Taman Tang Khor Ham, Melaka06/02/2020
7.Kerja-Kerja Pembersihan Siarkaki Sungai Melaka Bagi Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah10/02/2020
8.Kerja-Kerja Pembersihan Tandas Awam Bagi Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah10/02/2020
9.Kerja-Kerja Pembersihan Medan Selera Bagi Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah10/02/2020
10.Kerja-Kerja Pembersihan Awam Jalan Mukim Bagi Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah10/02/2020
11.Kerja-Kerja Pemotongan Rumput Dan Pembersihan Kolam Takungan Dalam Kawasan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah10/02/2020
12.Kerja-Kerja Kutipan Dan Pelupusan Sisa Pepejal Bagi Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah10/02/2020
13.Kerja-Kerja Kutipan Dan Pelupusan Sampah Longgok Bagi Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah10/02/2020
14.Kerja-Kerja Pembekalan "Roro" Dan Tenaga Bagi Kerja-Kerja Pengurusan Sisa Bangunan Dalam Kawasan Pentadbiran Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah10/02/2020
PreviousNextExpandCollapseSearch