PreviousNextExpandCollapseSearch

Senarai Tender dan Sebutharga

Perkara Tarikh Tutup
1.Kerja-Kerja Pembersihan Kompleks Pejabat Bagi Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah17/08/2020
2.Kerja-Kerja Pembersihan Longkang Collector Dan Monsun Bagi Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah17/08/2020
3.Kerja-Kerja Pemotongan Rumput Dan Pembersihan Jalan-Jalan Negeri Di Dalam Kawasan Pentadbiran Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah17/08/2020
4.Kerja-Kerja Pembersihan Kawasan Lebuh Spa Dan Lebuh Amj Di Dalam Kawasan Pentadbiran Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah17/08/2020
5.Kerja-Kerja Penyelenggaraan Minyak Komunal Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di Gerai Sedia Ada Bagi Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah17/08/2020
6.Kerja-Kerja Pembersihan Kawasan Awam Rumah Pangsa Bagi Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah17/08/2020
7.Perkhidmatan Insurans Untuk Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah Bagi Tahun 2020-202117/08/2020
8.Perkhidmatan Pembekalan Pelbagai Cenderamata Korporat Mbmb Tahun 202021/08/2020
9.Cadangan Membaikpulih, Mengindahkan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Tugu Pengisytiharan Kemerdekaan, Banda Hilir, Melaka26/08/2020
PreviousNextExpandCollapseSearch