KENYATAAN TENDER


1. Tender adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia bertaraf Bumiputera / Bukan Bumiputera dalam kod bidang Kementerian Kewangan 020802 - Kelengkapan Pakaian ATAU 020804 - Pakaian Keselamatan, Kelengkapan dan Aksesori serta masih dibenarkan membuat tender pada masa ini bagi bekalan berkaitan :-

T3/2021 (JPSM) MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KASUT KEPADA ANGGOTA MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH BAGI TAHUN 2021Lawatan Tapak : TIADA

2. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), TIADA sebarang penjualan dokumen tender dilakukan di Kaunter Utama Jabatan Kewangan, Aras Bawah, Graha Makmur, No. 1, Jalan Tun Abdul Razak - Ayer Keroh, Hang Tuah Jaya, 75450 Melaka.

3. Petender hendaklah menghantar emel bertajuk butir-butir tender dengan memuatnaik dokumen Saringan Wajib seperti Kad Pengenalan, Sijil Perakuan Pendaftaran Syarikat, Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia melalui emel etender@mbmb.gov.my bermula pada 12/07/2021 mulai jam 12.00 tengahari .


4. Hanya Petender yang LULUS Saringan Wajib akan diberikan No. Siri Tender dan No. Bil bagi tujuan pembayaran. Petender hendaklah membuat pembayaran melalui MyFPX MBMB dalam tempoh penjualan tender.


5. Harga dokumen tender adalah RM50.00. Hanya petender yang telah mengemukakan bukti pembayaran dan telah disahkan oleh Jabatan Kewangan MBMB akan diberikan softcopy dokumen tender melalui emel.

6. Tarikh tutup tender ialah pada 03/08/2021 sebelum / pada 12.00 tengahari. Dokumen tender yang telah lengkap hendaklah dihantar secara serahan tangan atau menggunakan perkhidmatan pos berdaftar / kurier dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut harga di alamat :-

MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH,
Peti Tawaran
Berhadapan Papan Notis Dewan Taming Sari,
Graha Makmur, No. 1,
Jalan Tun Abdul Razak – Ayer Keroh,
Hang Tuah Jaya, 75450 Melaka.


5. Jika tender dihantar menggunakan perkhidmatan pos berdaftar / kurier, pembekal hendaklah memastikan dokumen selamat tiba pada alamat yang telah ditetapkan sebelum atau pada tarikh tutup tender selewat-lewatnya pada jam
12.00 tengahari. Sebarang kelewatan dalam urusan tidak akan dilayan.

6.. Majlis tidak terikat untuk menerima tender yang terendah sekali atau mana-mana tender. Keputusan adalah muktamad.
Tarikh Tutup : 03/08/2021