KENYATAAN TENDER


1. Tender adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat tempatan yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) bertaraf Bumiputera / Bukan Bumiputera dalam kod bidang LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA GRED G5 KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 serta masih dibenarkan membuat tender pada masa ini bagi bekalan berkaitan :-

T7/2021 (JK) CADANGAN MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN DAN SALIRAN DI DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH - PARIT MONSOON GEDUNG LALANGLawatan Tapak : TADA (PETENDER DIMINTA MELIHAT SENDIRI KEADAAN TAPAK BAGI PROSES MENGISI HARGA DAN SEGALANYA ADALAH ATAS TANGGUNGJAWAB SENDIRI)

2. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), TIADA sebarang penjualan dokumen tender dilakukan di Kaunter Utama Jabatan Kewangan, Aras Bawah, Graha Makmur, No. 1, Jalan Tun Abdul Razak - Ayer Keroh, Hang Tuah Jaya, 75450 Melaka.

3. Petender hendaklah menghantar emel bertajuk butir-butir tender dengan memuatnaik dokumen Saringan Wajib seperti Kad Pengenalan, Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan, Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) melalui emel etender@mbmb.gov.my bermula pada 02/08/2021 mulai jam .


4. Hanya Petender yang LULUS Saringan Wajib akan diberikan No. Siri Tender dan No. Bil bagi tujuan pembayaran. Petender hendaklah membuat pembayaran melalui MyFPX MBMB dalam tempoh penjualan tender.


5. Harga dokumen tender adalah RM50.00. Hanya petender yang telah mengemukakan bukti pembayaran dan telah disahkan oleh Jabatan Kewangan MBMB akan diberikan softcopy dokumen tender melalui emel.

6. Tarikh tutup tender ialah pada 25/08/2021 sebelum / pada 12.00 tengahari. Dokumen tender yang telah lengkap hendaklah dihantar secara serahan tangan atau menggunakan perkhidmatan pos berdaftar / kurier dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut harga di alamat :-

MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH,
Peti Tawaran
Berhadapan Papan Notis Dewan Taming Sari,
Graha Makmur, No. 1,
Jalan Tun Abdul Razak – Ayer Keroh,
Hang Tuah Jaya, 75450 Melaka.


5. Jika tender dihantar menggunakan perkhidmatan pos berdaftar / kurier, pembekal hendaklah memastikan dokumen selamat tiba pada alamat yang telah ditetapkan sebelum atau pada tarikh tutup tender selewat-lewatnya pada jam
12.00 tengahari. Sebarang kelewatan dalam urusan tidak akan dilayan.

6.. Majlis tidak terikat untuk menerima tender yang terendah sekali atau mana-mana tender. Keputusan adalah muktamad.
Tarikh Tutup : 25/08/2021